Logo

Suecia  

Suecia: EPA femenino 2016
 Paro mujeres menores de 25Paro mujeres mayores de 25Paro mujeres menores de 20 añosParo mujeres entre 20 y 24Paro mujeres entre 25 y 54
< EPA femenino 2015
Diciembre 201615,1%
4,9%
25,5%
11,0%
5,1%
Septiembre 201613,1%
5,1%
20,9%
9,8%
5,4%
Junio 201621,1%
5,0%
36,9%
13,5%
5,3%
Marzo 201619,5%
5,3%
34,8%
13,0%
5,5%
Suecia: EPA femenino 2016