Logo

Navarra  

Navarra: Evolución trimestral del déficit
 Millones €% PIB
< Déficit 2015
II Trim 2016-224-1,19%
I Trim 2016-1-0,01%
Navarra: Evolución del déficit
 Millones €Millones $% PIB
2015-256-284-1,41%
2014-148-197-0,84%
2013-254-337-1,46%
2012-311-400-1,78%
2011-468-651-2,58%
Navarra: Evolución de Déficit sobre el PIB

Navarra: Evolución de Déficit en Millones