Logo

Bélgica  

Bélgica: Evolución trimestral del déficit
 Millones €% PIB
< Déficit 2015
III Trim 2016-17.776
II Trim 2016-9.907
I Trim 2016-9.805
Bélgica: Evolución del déficit
 Millones €Millones $% PIB
2015-10.345-11.478-2,50%
2014-12.254-16.280-3,10%
2013-11.821-15.699-3,00%
2012-16.316-20.963-4,20%
2011-15.578-21.685-4,10%
2010-14.499-19.222-4,00%
2009-18.796-26.217-5,40%
2008-3.927-5.776-1,10%
20072122900,10%
20066978750,20%
2005-8.012-9.968-2,60%
2004-473-588-0,20%
2003-4.977-5.630-1,80%
20021251180%
20014574090,20%
2000-186-172-0,10%
1999-1.345-1.434-0,60%
1998-2.208-2.474-0,90%
1997-4.779-5.423-2,10%
1996-8.714-11.066-3,90%
1995-9.845-12.889-4,40%
1994-10.362-12.525-5,22%
1993-14.369-16.778-7,63%
1992-15.249-19.181-8,34%
1991-13.225-15.684-7,59%
1990-11.501-13.922-6,92%
1989-12.134-12.438-7,74%
1988-10.738-11.807-7,43%
1987-10.884-11.777-8,06%
1986-13.236-12.004-10,19%
1985-12.784-8.751-10,30%
1984-12.967-9.078-11,11%
1983-16.105-12.750-14,91%
1982-12.907-11.454-12,66%
1981-14.987-16.356-15,91%
1980-8.670-11.978-9,65%
Bélgica: Evolución de Déficit sobre el PIB

Bélgica: Evolución de Déficit en Millones