Logo

PIB Países: Comparativa PIB Trimestral
PaísesPIB Mill. €PIB Mill. $Crecimiento PIB Trim.Crecimiento PIB AnualFecha
< PIB 2015
España [+]
0,7%3,0%
IV Trim 2016
Reino Unido [+]
0,6%2,2%
IV Trim 2016
Francia [+]558.690€
602.771$
0,4%1,1%
IV Trim 2016
Zona Euro [+]
0,5%1,8%
IV Trim 2016
Estados Unidos [+]4.370.377€
4.050.771$
0,5%1,9%
IV Trim 2016
China [+]
1,7%6,8%
IV Trim 2016
Austria [+]88.554€
95.541$
0,6%1,8%
IV Trim 2016
Bélgica [+]
0,4%1,1%
IV Trim 2016
Corea del Sur [+]
0,4%2,3%
IV Trim 2016
Indonesia [+]224.905€
242.650$
1,2%4,9%
IV Trim 2016
Lituania [+]9.833€
10.608$
1,3%2,7%
IV Trim 2016
México [+]
0,6%2,1%
IV Trim 2016
España [+]279.626€
312.230$
III Trim 2016
Alemania [+]783.065€
874.370$
0,2%1,7%
III Trim 2016
Reino Unido [+]574.200€
513.332$
III Trim 2016
Italia [+]417.911€
466.639$
0,3%1,0%
III Trim 2016
Portugal [+]46.410€
51.822$
0,8%1,6%
III Trim 2016
Zona Euro [+]2.686.870€
2.402.790$
III Trim 2016
Japón [+]1.175.304€
990.303$
0,3%1,0%
III Trim 2016
Argentina [+]123.323€
137.702$
-0,2%-3,5%
III Trim 2016
Australia [+]286.833€
256.881$
-0,5%1,8%
III Trim 2016
Bélgica [+]105.889€
118.236$
III Trim 2016
Brasil [+]434.808€
389.404$
-0,8%-2,9%
III Trim 2016
Canadá [+]349.380€
312.897$
0,9%1,3%
III Trim 2016
Chile [+]
63.515$
0,6%1,5%
III Trim 2016
Colombia [+]
72.328$
0,3%1,2%
III Trim 2016
Corea del Sur [+]325.611€
291.609$
III Trim 2016
Costa Rica [+]
14.304$
III Trim 2016
Dinamarca [+]69.558€
62.353$
0,4%1,2%
III Trim 2016
Eslovaquia [+]20.287€
22.652$
0,7%3,2%
III Trim 2016
Eslovenia [+]9.940€
11.099$
1,0%3,0%
III Trim 2016
Estonia [+]5.213€
5.821$
0,2%1,3%
III Trim 2016
Finlandia [+]53.678€
59.937$
0,4%1,6%
III Trim 2016
Grecia [+]44.188€
49.341$
0,8%1,8%
III Trim 2016
Holanda [+]175.196€
195.624$
0,8%2,5%
III Trim 2016
Hungría [+]28.114€
25.179$
0,3%1,6%
III Trim 2016
India [+]499.138€
447.016$
1,8%7,2%
III Trim 2016
Irlanda [+]66.044€
73.745$
4,0%6,6%
III Trim 2016
Islandia [+]
5.259$
4,7%7,6%
III Trim 2016
Israel [+]72.936€
65.086$
0,9%4,0%
III Trim 2016
Letonia [+]6.127€
5.487$
0,2%0,3%
III Trim 2016
Luxemburgo [+]13.135€
14.666$
-0,1%4,8%
III Trim 2016
México [+]235.554€
210.956$
III Trim 2016
Noruega [+]83.296€
74.598$
-0,5%-1,0%
III Trim 2016
Nueva Zelanda [+]42.537€
38.095$
1,1%3,5%
III Trim 2016
Polonia [+]106.856€
95.722$
0,2%2,2%
III Trim 2016
República Checa [+]43.785€
39.214$
0,2%1,9%
III Trim 2016
Sudáfrica [+]69.480€
62.224$
0,1%0,7%
III Trim 2016
Suecia [+]115.158€
103.133$
0,5%2,8%
III Trim 2016
Suiza [+]149.408€
133.807$
0,0%1,4%
III Trim 2016
Turquía [+]186.550€
167.070$
-3,4%-1,5%
III Trim 2016
Arabia Saudita [+]
0,7%1,4%
II Trim 2016
Chile [+]53.978€
II Trim 2016
Colombia [+]63.198€
II Trim 2016
Costa Rica [+]12.370€
II Trim 2016
Islandia [+]4.279€
II Trim 2016
Bulgaria [+]11.000€
12.229$
0,7%2,9%
III Trim 2015
Chipre [+]4.390€
4.880$
0,4%2,2%
III Trim 2015
Croacia [+]11.141€
12.386$
1,3%2,7%
III Trim 2015
Malta [+]2.202€
2.448$
1,1%5,6%
III Trim 2015
Rumanía [+]40.535€
45.063$
1,4%3,6%
III Trim 2015
Serbia [+]
-0,4%1,2%
III Trim 2015
República de Macedonia [+]
4,3%0,2%
III Trim 2012
PIB Per Cápita Trimestral
PaísesPIB Per C.Crecimiento PIB Trim.Crecimiento PIB AnualFecha
< PIB 2015
Francia [+]8.369€
0,6%1,6%
IV Trim 2016
Estados Unidos [+]11.681€
4,7%5,1%
IV Trim 2016
Austria [+]10.190€
1,1%4,4%
IV Trim 2016
Indonesia [+]880€
5,5%14,4%
IV Trim 2016
Lituania [+]3.404€
1,1%5,2%
IV Trim 2016
España [+]6.018€
0,6%3,7%
III Trim 2016
Alemania [+]9.529€
0,4%2,2%
III Trim 2016
Reino Unido [+]8.782€
-6,7%-12,5%
III Trim 2016
Italia [+]6.889€
0,1%2,0%
III Trim 2016
Portugal [+]4.488€
1,0%3,0%
III Trim 2016
Zona Euro [+]7.916€
0,4%2,7%
III Trim 2016
Japón [+]9.256€
6,9%20,0%
III Trim 2016
Argentina [+]2.840€
1,3%-17,7%
III Trim 2016
Australia [+]11.981€
3,5%5,8%
III Trim 2016
Bélgica [+]9.362€
0,5%3,3%
III Trim 2016
Brasil [+]2.092€
10,3%10,9%
III Trim 2016
Canadá [+]9.752€
1,5%1,0%
III Trim 2016
Corea del Sur [+]6.433€
5,2%7,5%
III Trim 2016
Dinamarca [+]12.188€
0,9%4,8%
III Trim 2016
Eslovaquia [+]3.739€
0,5%3,8%
III Trim 2016
Eslovenia [+]4.816€
1,3%3,5%
III Trim 2016
Estonia [+]3.962€
0,8%1,8%
III Trim 2016
Finlandia [+]9.782€
0,6%4,0%
III Trim 2016
Grecia [+]4.098€
0,5%0,8%
III Trim 2016
Holanda [+]10.318€
0,5%1,8%
III Trim 2016
Hungría [+]2.860€
1,3%3,7%
III Trim 2016
India [+]381€
4,1%6,8%
III Trim 2016
Irlanda [+]13.978€
4,9%24,4%
III Trim 2016
Israel [+]8.707€
3,3%4,7%
III Trim 2016
Letonia [+]3.112€
-0,5%-0,6%
III Trim 2016
Luxemburgo [+]22.794€
1,4%-2,3%
III Trim 2016
México [+]1.855€
0,4%-7,7%
III Trim 2016
Noruega [+]15.986€
0,8%-4,2%
III Trim 2016
Nueva Zelanda [+]9.154€
7,6%14,1%
III Trim 2016
Polonia [+]2.814€
1,3%0,2%
III Trim 2016
República Checa [+]4.149€
0,7%5,4%
III Trim 2016
Sudáfrica [+]1.264€
9,0%-2,4%
III Trim 2016
Suecia [+]11.690€
-1,4%3,7%
III Trim 2016
Suiza [+]17.942€
0,7%0,2%
III Trim 2016
Turquía [+]2.369€
-4,0%-1,7%
III Trim 2016
Chile [+]3.007€
1,5%-5,6%
II Trim 2016
Colombia [+]1.311€
8,5%-12,0%
II Trim 2016
Costa Rica [+]2.573€
-1,5%0,4%
II Trim 2016
Islandia [+]12.867€
6,7%15,0%
II Trim 2016
Bulgaria [+]1.527€
-1,6%2,0%
III Trim 2015
Chipre [+]5.183€
0,5%2,0%
III Trim 2015
Croacia [+]2.637€
1,3%3,8%
III Trim 2015
Malta [+]5.128€
1,8%7,1%
III Trim 2015
Rumanía [+]2.040€
4,0%7,4%
III Trim 2015
PIB Países: Comparativa PIB anual
PaísesPIB Mill. €PIB Mill. $Crecimiento PIB AnualFecha
< PIB 2015
España [+]
3,2%
2016
Alemania [+]3.133.860M.€
3.468.870M.$
1,9%
2016
Reino Unido [+]
2,0%
2016
Francia [+]2.223.705M.€
2.461.419M.$
1,2%
2016
Estados Unidos [+]16.773.783M.€
18.566.900M.$
1,6%
2016
China [+]
6,7%
2016
Austria [+]349.601M.€
386.973M.$
1,5%
2016
Corea del Sur [+]
2,7%
2016
Holanda [+]696.871M.€
771.367M.$
2,1%
2016
Indonesia [+]842.806M.€
932.902M.$
5,0%
2016
Lituania [+]38.560M.€
42.682M.$
2,2%
2016
Italia [+]1.642.444M.€
1.815.759M.$
0,7%
2015
Portugal [+]179.540M.€
199.032M.$
1,6%
2015
Zona Euro [+]10.456.236M.€
11.602.355M.$
2,0%
2015
Japón [+]3.715.902M.€
4.124.211M.$
1,2%
2015
Afganistán [+]17.422M.€
19.331M.$
0,8%
2015
Albania [+]10.272M.€
11.398M.$
2,6%
2015
Angola [+]92.488M.€
102.962M.$
3,0%
2015
Antigua y Barbuda [+]1.135M.€
1.259M.$
4,1%
2015
Arabia Saudita [+]582.180M.€
646.002M.$
3,5%
2015
Argelia [+]150.356M.€
166.838M.$
3,9%
2015
Argentina [+]525.555M.€
583.169M.$
2,6%
2015
Armenia [+]9.489M.€
10.529M.$
3,0%
2015
Australia [+]1.206.841M.€
1.225.286M.$
2,4%
2015
Azerbaiyán [+]47.806M.€
54.048M.$
1,1%
2015
Bahamas [+]7.979M.€
8.854M.$
-1,7%
2015
Bangladés [+]175.806M.€
195.079M.$
6,6%
2015
Barbados [+]3.952M.€
4.385M.$
0,9%
2015
Baréin [+]28.051M.€
31.119M.$
2,9%
2015
Bélgica [+]410.351M.€
454.288M.$
1,5%
2015
Belice [+]1.580M.€
1.753M.$
1,0%
2015
Benín [+]7.472M.€
8.291M.$
2,1%
2015
Bielorrusia [+]49.214M.€
54.609M.$
-3,9%
2015
Birmania - Myanmar [+]56.416M.€
62.877M.$
7,0%
2015
Bolivia [+]29.738M.€
33.238M.$
4,8%
2015
Bosnia y Herzegovina [+]14.592M.€
15.995M.$
3,2%
2015
Botsuana [+]12.968M.€
14.414M.$
-0,3%
2015
Brasil [+]1.599.392M.€
1.774.725M.$
-3,8%
2015
Brunéi [+]11.653M.€
12.930M.$
-0,6%
2015
Bulgaria [+]45.287M.€
48.953M.$
3,6%
2015
Burkina Faso [+]9.623M.€
10.678M.$
4,0%
2015
Burundi [+]2.791M.€
2.867M.$
-4,0%
2015
Bután [+]1.855M.€
2.058M.$
6,5%
2015
Cabo Verde [+]1.445M.€
1.604M.$
1,5%
2015
Camboya [+]16.267M.€
18.050M.$
7,0%
2015
Camerún [+]25.609M.€
28.416M.$
5,8%
2015
Canadá [+]1.397.352M.€
1.550.537M.$
0,9%
2015
Catar [+]148.376M.€
164.642M.$
3,6%
2015
Chad [+]9.813M.€
10.889M.$
1,8%
2015
Chile [+]217.007M.€
240.233M.$
2,3%
2015
Chipre [+]17.637M.€
19.330M.$
1,7%
2015
Colombia [+]263.224M.€
292.091M.$
3,1%
2015
Comoras [+]510M.€
589M.$
1,0%
2015
Costa de Marfil [+]28.622M.€
31.759M.$
9,2%
2015
Costa Rica [+]48.788M.€
52.898M.$
3,7%
2015
Croacia [+]43.847M.€
48.850M.$
1,6%
2015
Dinamarca [+]271.786M.€
295.091M.$
1,6%
2015
Dominica [+]466M.€
517M.$
-1,8%
2015
Ecuador [+]90.280M.€
100.872M.$
0,3%
2015
Egipto [+]298.099M.€
330.159M.$
4,2%
2015
El Salvador [+]23.296M.€
25.850M.$
2,5%
2015
Emiratos Árabes Unidos [+]333.713M.€
370.296M.$
3,8%
2015
Eslovaquia [+]78.686M.€
86.629M.$
3,8%
2015
Eslovenia [+]38.570M.€
42.798M.$
2,3%
2015
Estado de Palestina [+]11.425M.€
12.677M.$
12,4%
2015
Estados Federados de Micronesia [+]284M.€
315M.$
3,8%
2015
Estonia [+]20.252M.€
22.704M.$
1,4%
2015
Etiopía [+]55.460M.€
61.629M.$
10,2%
2015
Filipinas [+]263.559M.€
292.451M.$
5,9%
2015
Finlandia [+]209.511M.€
232.077M.$
0,3%
2015
Fiyi [+]3.988M.€
4.426M.$
5,6%
2015
Gabón [+]12.853M.€
14.262M.$
4,0%
2015
Gambia [+]846M.€
939M.$
4,7%
2015
Georgia [+]12.586M.€
13.968M.$
2,8%
2015
Ghana [+]33.834M.€
37.687M.$
3,9%
2015
Granada [+]887M.€
984M.$
6,2%
2015
Grecia [+]175.697M.€
195.320M.$
-0,2%
2015
Guatemala [+]57.492M.€
63.794M.$
4,1%
2015
Guinea [+]6.037M.€
6.699M.$
0,1%
2015
Guinea Ecuatorial [+]10.997M.€
12.202M.$
-8,3%
2015
Guinea-Bisáu [+]952M.€
1.057M.$
4,8%
2015
Guyana [+]2.853M.€
3.164M.$
3,2%
2015
Haiti [+]7.899M.€
8.713M.$
1,2%
2015
Honduras [+]18.404M.€
20.450M.$
3,6%
2015
Hong Kong [+]278.684M.€
309.236M.$
2,4%
2015
Hungría [+]109.674M.€
120.636M.$
3,1%
2015
India [+]1.888.384M.€
2.073.002M.$
7,2%
2015
Irak [+]162.279M.€
180.069M.$
3,0%
2015
Irán [+]351.545M.€
390.039M.$
0,4%
2015
Irlanda [+]255.815M.€
283.716M.$
26,3%
2015
Islandia [+]15.130M.€
16.718M.$
4,2%
2015
Islas Marshall [+]162M.€
179M.$
0,6%
2015
Islas Salomón [+]1.018M.€
1.129M.$
3,7%
2015
Israel [+]269.835M.€
299.413M.$
2,5%
2015
Jamaica [+]12.853M.€
14.218M.$
0,9%
2015
Jordania [+]33.811M.€
37.570M.$
2,4%
2015
Kazajistán [+]166.172M.€
184.361M.$
1,2%
2015
Kenia [+]57.135M.€
63.399M.$
5,6%
2015
Kirguistán [+]5.923M.€
6.650M.$
3,5%
2015
Kiribati [+]144M.€
160M.$
3,5%
2015
Kuwait [+]102.775M.€
114.041M.$
1,8%
2015
Laos [+]11.147M.€
12.369M.$
7,4%
2015
Lesoto [+]2.053M.€
2.278M.$
1,6%
2015
Letonia [+]24.349M.€
26.957M.$
2,7%
2015
Líbano [+]42.433M.€
47.085M.$
1,3%
2015
Liberia [+]1.850M.€
2.053M.$
0%
2015
Libia [+]26.273M.€
29.153M.$
-10,2%
2015
Luxemburgo [+]51.216M.€
57.825M.$
3,5%
2015
Madagascar [+]8.777M.€
9.744M.$
3,1%
2015
Malasia [+]267.012M.€
296.284M.$
5,0%
2015
Malaui [+]5.771M.€
6.404M.$
2,8%
2015
Maldivas [+]3.096M.€
3.435M.$
2,8%
2015
Malí [+]11.487M.€
13.107M.$
6,0%
2015
Malta [+]9.250M.€
9.752M.$
7,4%
2015
Marruecos [+]90.655M.€
100.593M.$
4,5%
2015
Mauricio [+]10.528M.€
11.511M.$
3,5%
2015
México [+]1.030.793M.€
1.143.796M.$
2,6%
2015
Moldavia [+]5.919M.€
6.475M.$
-0,5%
2015
Mongolia [+]10.581M.€
11.718M.$
2,4%
2015
Montenegro [+]3.625M.€
3.987M.$
3,4%
2015
Mozambique [+]13.344M.€
14.807M.$
6,6%
2015
Namibia [+]10.356M.€
11.492M.$
5,3%
2015
Nauru [+]91M.€
101M.$
2,8%
2015
Nepal [+]19.101M.€
21.314M.$
2,7%
2015
Nicaragua [+]11.439M.€
12.693M.$
4,9%
2015
Níger [+]6.437M.€
7.143M.$
3,6%
2015
Nigeria [+]433.539M.€
493.831M.$
2,7%
2015
Noruega [+]348.332M.€
388.315M.$
1,6%
2015
Nueva Zelanda [+]156.588M.€
172.257M.$
2,5%
2015
Omán [+]62.932M.€
64.121M.$
3,3%
2015
Pakistán [+]244.272M.€
271.050M.$
4,0%
2015
Palaos [+]259M.€
287M.$
9,4%
2015
Panamá [+]46.982M.€
52.132M.$
5,8%
2015
Paraguay [+]24.417M.€
27.714M.$
3,1%
2015
Perú [+]170.428M.€
192.113M.$
3,3%
2015
Polonia [+]429.794M.€
474.775M.$
3,9%
2015
República Centroafricana [+]1.427M.€
1.584M.$
4,8%
2015
República Checa [+]166.964M.€
185.156M.$
4,5%
2015
República de Macedonia [+]9.061M.€
10.089M.$
3,8%
2015
República del Congo [+]7.708M.€
8.553M.$
2,6%
2015
República Democrática del Congo [+]31.756M.€
35.238M.$
6,9%
2015
República Dominicana [+]61.374M.€
67.197M.$
7,0%
2015
Ruanda [+]7.296M.€
8.096M.$
6,9%
2015
Rumanía [+]159.964M.€
177.956M.$
3,9%
2015
Rusia [+]1.199.692M.€
1.326.016M.$
-3,7%
2015
Samoa [+]686M.€
839M.$
1,6%
2015
San Cristóbal y Nieves [+]790M.€
877M.$
3,8%
2015
San Vicente y las Granadinas [+]665M.€
738M.$
0,6%
2015
Santa Lucía [+]1.290M.€
1.431M.$
2,4%
2015
Santo Tomé y Príncipe [+]286M.€
318M.$
4,0%
2015
Senegal [+]12.265M.€
13.665M.$
6,5%
2015
Serbia [+]33.491M.€
36.513M.$
0,8%
2015
Seychelles [+]1.296M.€
1.438M.$
3,5%
2015
Sierra Leona [+]3.798M.€
4.215M.$
-20,6%
2015
Singapur [+]263.818M.€
292.734M.$
2,0%
2015
Somalia [+]5.340M.€
5.925M.$
2015
Sri Lanka [+]74.184M.€
81.247M.$
4,8%
2015
Suazilandia [+]3.712M.€
4.025M.$
1,7%
2015
Sudáfrica [+]283.494M.€
314.732M.$
1,3%
2015
Sudán [+]87.558M.€
97.156M.$
4,9%
2015
Sudán del Sur [+]8.125M.€
9.015M.$
-6,3%
2015
Suecia [+]447.010M.€
493.042M.$
4,1%
2015
Suiza [+]604.510M.€
664.005M.$
0,8%
2015
Surinam [+]4.642M.€
5.150M.$
-0,3%
2015
Tailandia [+]356.128M.€
395.297M.$
2,8%
2015
Taiwan [+]471.336M.€
523.006M.$
0,6%
2015
Tanzania [+]41.120M.€
45.634M.$
7,0%
2015
Tayikistán [+]7.078M.€
7.854M.$
6,0%
2015
Timor Oriental [+]1.299M.€
1.442M.$
4,3%
2015
Togo [+]3.684M.€
4.088M.$
5,4%
2015
Tonga [+]392M.€
435M.$
3,7%
2015
Trinidad y Tobago [+]21.232M.€
23.559M.$
-0,6%
2015
Túnez [+]38.765M.€
43.015M.$
1,0%
2015
Turkmenistán [+]32.312M.€
35.855M.$
6,5%
2015
Turquía [+]772.610M.€
717.932M.$
6,1%
2015
Tuvalu [+]29M.€
33M.$
2,6%
2015
Ucrania [+]81.663M.€
90.524M.$
-9,9%
2015
Uganda [+]24.810M.€
27.529M.$
5,1%
2015
Uruguay [+]48.163M.€
53.443M.$
1,0%
2015
Uzbekistán [+]60.140M.€
66.733M.$
8,0%
2015
Vanuatu [+]669M.€
742M.$
-0,8%
2015
Venezuela [+]
-5,7%
2015
Vietnam [+]174.473M.€
191.454M.$
6,7%
2015
Yemen [+]34.006M.€
37.734M.$
-28,1%
2015
Yibuti [+]1.556M.€
1.727M.$
6,5%
2015
Zambia [+]19.065M.€
21.154M.$
2,9%
2015
Zimbabue [+]12.995M.€
14.419M.$
0,5%
2015
Eritrea [+]2.903M.€
3.858M.$
1,7%
2014
Liechtenstein [+]5.015M.€
6.664M.$
2014
Mauritania [+]4.096M.€
5.526M.$
5,4%
2014
Mónaco [+]5.320M.€
7.068M.$
7,2%
2014
Papúa Nueva Guinea [+]12.739M.€
16.929M.$
8,5%
2014
San Marino [+]1.391M.€
1.848M.$
-1,0%
2014
Andorra [+]2.447M.€
3.249M.$
-0,1%
2013
Corea del Norte [+]11.636M.€
15.454M.$
0,8%
2013
Cuba [+]58.088M.€
77.150M.$
2,7%
2013
Siria [+]26.477M.€
35.164M.$
-20,6%
2013
PIB Per Cápita anual
PaísesPIB Per C.PIB Per C.Crecimiento PIB AnualFecha
< PIB 2015
Alemania [+]38.000€
42.213$
2,4%
2016
Francia [+]33.309€
36.870$
1,6%
2016
Estados Unidos [+]52.187€
57.765$
3,2%
2016
Austria [+]40.230€
44.530$
2,1%
2016
Holanda [+]40.900€
2,3%
2016
Indonesia [+]3.299€
3.652$
8,5%
2016
Lituania [+]13.349€
14.776$
3,5%
2016
España [+]23.200€
25.843$
2,3%
2015
Reino Unido [+]39.600€
43.902$
13,1%
2015
Italia [+]27.000€
29.867$
1,5%
2015
Portugal [+]17.300€
19.246$
3,6%
2015
Zona Euro [+]30.800€
34.182$
2,7%
2015
Japón [+]29.263€
32.479$
7,6%
2015
China [+]7.223€
8.141$
25,5%
2015
Afganistán [+]536€
594$
9,3%
2015
Albania [+]3.559€
3.950$
3,4%
2015
Angola [+]3.482€
3.876$
-5,5%
2015
Antigua y Barbuda [+]12.360€
13.715$
23,2%
2015
Arabia Saudita [+]18.549€
20.583$
3,8%
2015
Argelia [+]3.762€
4.175$
-8,3%
2015
Argentina [+]12.105€
13.432$
38,9%
2015
Armenia [+]3.165€
3.511$
8,4%
2015
Australia [+]50.411€
51.181$
1,6%
2015
Azerbaiyán [+]4.926€
5.739$
-16,1%
2015
Bahamas [+]20.563€
22.818$
23,4%
2015
Bangladés [+]1.092€
1.212$
33,5%
2015
Barbados [+]13.905€
15.428$
22,0%
2015
Baréin [+]20.367€
22.595$
5,0%
2015
Bélgica [+]36.600€
40.529$
1,7%
2015
Belice [+]4.397€
4.879$
20,3%
2015
Benín [+]687€
762$
3,3%
2015
Bielorrusia [+]5.181€
5.749$
-14,4%
2015
Birmania - Myanmar [+]1.088€
1.213$
22,0%
2015
Bolivia [+]2.773€
3.099$
17,8%
2015
Bosnia y Herzegovina [+]3.830€
4.198$
2,1%
2015
Botsuana [+]5.732€
6.371$
6,5%
2015
Brasil [+]7.695€
8.539$
-12,3%
2015
Brunéi [+]27.945€
30.993$
7,0%
2015
Bulgaria [+]6.300€
6.843$
3,4%
2015
Burkina Faso [+]532€
590$
3,3%
2015
Burundi [+]250€
256$
15,6%
2015
Bután [+]2.381€
2.642$
18,4%
2015
Cabo Verde [+]2.776€
3.082$
4,0%
2015
Camboya [+]1.044€
1.159$
26,8%
2015
Camerún [+]1.097€
1.217$
7,9%
2015
Canadá [+]39.005€
43.280$
3,3%
2015
Catar [+]66.377€
73.653$
-4,9%
2015
Chad [+]699€
776$
-9,4%
2015
Chile [+]12.091€
13.385$
11,4%
2015
Chipre [+]20.800€
22.822$
1,0%
2015
Colombia [+]5.461€
6.060$
-7,5%
2015
Comoras [+]638€
736$
0,1%
2015
Corea del Sur [+]24.532€
27.222$
16,8%
2015
Costa de Marfil [+]1.261€
1.399$
13,0%
2015
Costa Rica [+]10.148€
11.002$
27,7%
2015
Croacia [+]10.400€
11.573$
2,0%
2015
Dinamarca [+]47.800€
52.139$
1,3%
2015
Dominica [+]6.413€
7.116$
22,3%
2015
Ecuador [+]5.592€
6.248$
18,8%
2015
Egipto [+]3.258€
3.608$
31,4%
2015
El Salvador [+]3.802€
4.219$
22,6%
2015
Emiratos Árabes Unidos [+]36.444€
40.439$
10,1%
2015
Eslovaquia [+]14.500€
15.979$
3,6%
2015
Eslovenia [+]18.700€
20.747$
3,3%
2015
Estado de Palestina [+]2.584€
2.867$
15,9%
2015
Estados Federados de Micronesia [+]2.718€
3.016$
18,1%
2015
Estonia [+]15.400€
17.253$
2,7%
2015
Etiopía [+]558€
620$
29,5%
2015
Filipinas [+]2.580€
2.863$
20,4%
2015
Finlandia [+]38.200€
42.293$
1,6%
2015
Fiyi [+]4.470€
4.961$
15,0%
2015
Gabón [+]7.450€
8.266$
-7,6%
2015
Gambia [+]425€
472$
28,2%
2015
Georgia [+]3.383€
3.754$
2,6%
2015
Ghana [+]1.234€
1.375$
14,7%
2015
Granada [+]8.302€
9.212$
27,8%
2015
Grecia [+]16.200€
17.989$
-0,6%
2015
Guatemala [+]3.518€
3.903$
27,3%
2015
Guinea [+]479€
531$
15,7%
2015
Guinea Ecuatorial [+]13.013€
14.440$
-29,6%
2015
Guinea-Bisáu [+]516€
573$
11,4%
2015
Guyana [+]3.720€
4.125$
22,7%
2015
Haiti [+]738€
813$
18,5%
2015
Holanda [+]
44.323$
2015
Honduras [+]2.279€
2.532$
24,6%
2015
Hong Kong [+]38.118€
42.295$
26,7%
2015
Hungría [+]11.100€
12.240$
3,8%
2015
India [+]1.440€
1.581$
22,6%
2015
Irak [+]4.455€
4.944$
-12,5%
2015
Irán [+]4.444€
4.930$
11,4%
2015
Irlanda [+]55.100€
61.206$
31,5%
2015
Islandia [+]45.700€
50.277$
15,2%
2015
Islas Marshall [+]3.051€
3.385$
17,1%
2015
Islas Salomón [+]1.744€
1.935$
18,3%
2015
Israel [+]32.211€
35.743$
13,7%
2015
Jamaica [+]4.568€
5.053$
24,0%
2015
Jordania [+]4.452€
4.947$
10,1%
2015
Kazajistán [+]9.397€
10.426$
0,6%
2015
Kenia [+]1.241€
1.377$
21,4%
2015
Kirguistán [+]991€
1.113$
6,7%
2015
Kiribati [+]1.284€
1.424$
-8,2%
2015
Kuwait [+]25.006€
27.747$
-19,3%
2015
Laos [+]1.639€
1.818$
23,9%
2015
Lesoto [+]962€
1.067$
6,2%
2015
Letonia [+]12.300€
13.573$
4,2%
2015
Líbano [+]7.253€
8.048$
18,3%
2015
Liberia [+]411€
456$
19,3%
2015
Libia [+]4.185€
4.643$
-21,7%
2015
Luxemburgo [+]89.900€
102.717$
4,6%
2015
Madagascar [+]362€
402$
8,9%
2015
Malasia [+]8.562€
9.501$
5,9%
2015
Malaui [+]335€
372$
32,8%
2015
Maldivas [+]7.566€
8.396$
20,5%
2015
Malí [+]653€
745$
5,8%
2015
Malta [+]21.400€
22.449$
7,4%
2015
Marruecos [+]2.706€
3.003$
5,5%
2015
Mauricio [+]8.362€
9.142$
8,8%
2015
México [+]8.115€
9.009$
4,2%
2015
Moldavia [+]1.666€
1.822$
-3,8%
2015
Mongolia [+]3.576€
3.960$
14,1%
2015
Montenegro [+]5.825€
6.408$
4,0%
2015
Mozambique [+]477€
529$
1,5%
2015
Namibia [+]4.212€
4.674$
2,4%
2015
Nauru [+]8.853€
9.832$
2,3%
2015
Nepal [+]670€
748$
29,4%
2015
Nicaragua [+]1.881€
2.087$
27,3%
2015
Níger [+]324€
359$
-0,5%
2015
Nigeria [+]2.379€
2.710$
2,3%
2015
Noruega [+]67.100€
74.598$
-8,3%
2015
Nueva Zelanda [+]33.697€
37.066$
2,1%
2015
Omán [+]16.389€
16.699$
-3,0%
2015
Pakistán [+]1.287€
1.428$
31,0%
2015
Palaos [+]12.165€
13.499$
15,9%
2015
Panamá [+]11.957€
13.268$
27,0%
2015
Paraguay [+]3.678€
4.174$
11,2%
2015
Perú [+]5.472€
6.168$
11,7%
2015
Polonia [+]11.200€
12.492$
3,7%
2015
República Centroafricana [+]291€
323$
4,4%
2015
República Checa [+]15.800€
17.570$
6,0%
2015
República de Macedonia [+]4.374€
4.871$
6,6%
2015
República del Congo [+]1.668€
1.851$
-26,3%
2015
República Democrática del Congo [+]411€
456$
24,7%
2015
República Dominicana [+]6.144€
6.726$
24,1%
2015
Ruanda [+]628€
697$
20,0%
2015
Rumanía [+]8.100€
8.956$
8,0%
2015
Rusia [+]8.187€
9.243$
-21,9%
2015
Samoa [+]3.550€
4.342$
22,8%
2015
San Cristóbal y Nieves [+]14.214€
15.772$
26,2%
2015
San Vicente y las Granadinas [+]6.073€
6.742$
23,9%
2015
Santa Lucía [+]6.971€
7.736$
21,6%
2015
Santo Tomé y Príncipe [+]1.504€
1.671$
10,6%
2015
Senegal [+]811€
903$
2,2%
2015
Serbia [+]4.700€
5.160$
-2,1%
2015
Seychelles [+]13.947€
15.476$
18,5%
2015
Sierra Leona [+]601€
667$
11,3%
2015
Singapur [+]47.664€
52.888$
13,1%
2015
Somalia [+]495€
549$
21,8%
2015
Sri Lanka [+]3.538€
3.875$
31,0%
2015
Suazilandia [+]3.317€
3.597$
8,5%
2015
Sudáfrica [+]5.158€
5.727$
8,1%
2015
Sudán [+]2.176€
2.415$
33,4%
2015
Sudán del Sur [+]658€
731$
-25,1%
2015
Suecia [+]45.600€
50.050$
2,3%
2015
Suiza [+]73.000€
80.603$
12,8%
2015
Surinam [+]8.548€
9.485$
11,1%
2015
Tailandia [+]5.240€
5.817$
18,3%
2015
Taiwan [+]20.064€
22.263$
18,0%
2015
Tanzania [+]769€
853$
8,3%
2015
Tayikistán [+]834€
926$
-0,4%
2015
Timor Oriental [+]1.113€
1.235$
20,1%
2015
Togo [+]504€
560$
1,7%
2015
Tonga [+]3.694€
4.098$
15,1%
2015
Trinidad y Tobago [+]15.611€
17.322$
14,8%
2015
Túnez [+]3.490€
3.873$
7,1%
2015
Turkmenistán [+]6.013€
6.673$
-4,5%
2015
Turquía [+]9.812€
9.186$
10,0%
2015
Tuvalu [+]2.965€
3.298$
4,8%
2015
Ucrania [+]1.917€
2.125$
-22,4%
2015
Uganda [+]636€
705$
13,8%
2015
Uruguay [+]14.035€
15.574$
10,5%
2015
Uzbekistán [+]1.921€
2.132$
24,4%
2015
Vanuatu [+]2.528€
2.805$
8,4%
2015
Vietnam [+]1.903€
2.088$
23,3%
2015
Yemen [+]1.267€
1.406$
2,0%
2015
Yibuti [+]1.753€
1.945$
28,5%
2015
Zambia [+]1.176€
1.305$
-9,3%
2015
Zimbabue [+]833€
924$
14,5%
2015
Eritrea [+]569€
756$
9,5%
2014
Liechtenstein [+]134.200€
178.331$
3,5%
2014
Mauritania [+]1.032€
1.392$
-7,5%
2014
Mónaco [+]141.114€
187.470$
7,4%
2014
Papúa Nueva Guinea [+]1.707€
2.268$
7,5%
2014
San Marino [+]42.423€
58.794$
-1,6%
2014
Venezuela [+]12.503€
16.615$
114,7%
2014
Andorra [+]32.240€
42.804$
0,4%
2013
Corea del Norte [+]467€
621$
-6,5%
2013
Cuba [+]5.112€
6.790$
1,9%
2013
Siria [+]1.370€
1.820$
-54,6%
2013
PIB Países: Comparativa PIB anual
Países
El Producto Interior Bruto (PIB) mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un año. El PIB también se define como el conjunto de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año. El PIB se utiliza habitualmente como medida del grado de bienestar de la población de un país. Otra forma de entender qué es el PIB es fijarse en su fórmula:

PIB = C+I+G+X-M

Donde: C = Consumo, I = Inversión, G = Gasto público, X = Exportaciones, M = Importaciones En las tablas de la parte de superior de la página publicamos el PIB nóminal, también lllamado PIB a precios corrientes. El PIB per cápita (o PIB por habitante), se obtiene dividiendo el PIB entre el número de habitantes. Nos permite comparar el bienestar de los habitantes de distintos países, ya que representa el valor de los bienes y servicios producidos por cada uno de ellos.

PIB per capita= PIB / nº de habitantes

La tasa de crecimiento del producto interno bruto es la variación que experimenta el PIB (Producto Interior Bruto) en un periodo de tiempo determinado. Se calcula a partir del PIB real (o a precios constantes) que elimina el cambio de los precios a lo largo del tiempo, no a partir del PIB nominal o PIB a precios corrientes.

Tasa de crecimiento económico en n (%) = [(PIB pcte. perido n - PIB pcte. periodo (n-1) / PIB pcte. periodo (n-1) ] x 100

Se utiliza habitualmente como medida de crecimiento económico. En las distintas pestañas de la parte superior publicamos los datos del PIB anual y trimestral de diversos países.
  • PIB Mill: Este dato expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de cada país a precios de mercado .
  • Var Trim (Variación trimestral): Expresa la variación del PIB a precios constantes de ese trimestre respecto al del trimestre anterior, para así valorar si hay crecimiento o decrecimiento real obviando la inflación.
  • Var Anual:
    • En la tabla de PIB trimestral: la variación del PIB a precios constantes de ese trimestre respecto al del mismo trimestre del año anterior.
    • En la tabla de PIB anual: la variación del PIB a precios constantes de ese años respecto al año anterior.
En el caso del PIB Per Cápita la variación se calcula directamente a partir del dato publicado, sin tener en cuenta la inflación, al contrario de lo que ocurre con la variación del PIB que, como hemos visto, se calcula a precios constantes, es decir, descontando la inflación.