Logo

Reino Unido  

Reino Unido: EPA 2017
 Paro menores de 25 añosParo mayores de 25 añosParo menores de 20 añosParo entre 20 y 24 añosParo entre 25 y 54 años
< EPA 2016
Marzo 201711,9%
3,4%
19,1%
8,9%
3,5%
Diciembre 201612,1%
3,4%
20,4%
8,5%
3,5%
Septiembre 201614,0%
3,5%
21,7%
10,7%
3,6%
Junio 201612,9%
3,6%
20,2%
10,0%
3,7%
Reino Unido: EPA 2017