Logo

Reino Unido  

Reino Unido: Tasa de paro (EPA) 2016
 Tasa de paro (EPA)Tasa de paro hombresTasa de paro mujeres
< Tasa de paro (EPA) 2015
Diciembre 20164,6%
4,7%
4,4%
Septiembre 20165,0%
5,1%
4,8%
Junio 20164,8%
4,9%
4,7%
Marzo 20165,0%
5,1%
4,9%
Reino Unido: Tasa de paro (EPA) 2016