Logo

Turquía  

Rating Moody's Turquía
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2017-03-17Ba1 (Negativa)2017-03-17Ba1
2016-09-23Ba1 (Estable)2016-09-23Ba1
2016-07-18Baa3 (En revisión)2016-07-18Baa3
2015-12-04Baa3 (Negativa)2015-12-04Baa3
2014-04-11Baa3 (Negativa)2014-04-11Baa3
2013-05-16Baa3 (Estable)2013-05-16Baa3
2012-06-20Ba12012-06-20Ba1
2010-10-05(Positiva)2010-01-08Ba2
2010-01-08Ba2 (Estable)2005-12-14Ba3
2009-09-18(Positiva)2005-02-11B1
2005-12-14Ba3 (Estable)2004-09-30B2
2005-02-11(Positiva)2001-04-06B3
2004-09-30(Estable)
2003-11-15(Estable)
2000-12-21B1
1997-03-13B1
1994-06-02Ba3
1994-01-13Ba1
1992-05-05Baa3
Moody's: Calif. Largo Plazo
Rating S&P Turquía
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2017-01-27(Negativa)2016-07-20BB+2003-07-28B2016-07-20B
2016-11-04(Estable)2015-05-08BBB-2015-05-08A-3
2016-07-20BB (Negativa)2013-03-27BBB2013-03-27A-2
2016-05-06(Estable)2011-09-20BBB-2011-09-20A-3
2014-02-07(Negativa)
2013-03-27BB+ (Estable)
2012-05-01(Estable)
2010-02-19BB (Positiva)
S&P: Calif. Largo Plazo
Rating Fitch Turquía
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2018-01-19BB+ (Estable)2018-01-19BBB-2018-01-19B
2017-07-21BB+ (Estable)2017-07-21BBB-2017-07-21B
2017-01-27BB+ (Estable)2017-01-27BBB-2017-01-27B
2016-08-19BBB- (Negativa)2016-08-19BBB-2016-08-19F3
2016-07-22BBB- (Estable)2016-07-22BBB-2016-07-22F3
2016-02-26BBB- (Estable)2016-02-26BBB2016-02-26F3
2015-09-18BBB-2015-09-18BBB2015-09-18F3
2015-03-20BBB-2015-03-20BBB2015-03-20F3
2014-10-03BBB- (Estable)2014-10-03BBB2014-10-03F3
2014-08-13BBB- (Estable)2014-08-13BBB2014-08-13F3
2014-07-31BBB- (Estable)2014-07-31BBB2014-07-31F3
2014-06-27BBB- (Estable)2014-06-27BBB2014-06-27F3
2014-06-04BBB- (Estable)2014-06-04BBB2014-06-04F3
2014-05-28BBB- (Estable)2014-05-28BBB2014-05-28F3
2014-04-10BBB- (Estable)2014-04-10BBB2014-04-10F3
2014-04-04BBB- (Estable)2014-04-04BBB2014-04-04F3
2014-03-05BBB- (Estable)2014-03-05BBB2014-03-05F3
2014-02-17BBB- (Estable)2014-02-17BBB2014-02-17F3
2014-02-13BBB- (Estable)2014-02-13BBB2014-02-13F3
2014-01-31BBB- (Estable)2014-01-31BBB2014-01-31F3
2014-01-24BBB- (Estable)2014-01-24BBB2014-01-24F3
2014-01-02BBB- (Estable)2014-01-02BBB2014-01-02F3
2013-12-03BBB- (Estable)2013-12-03BBB2013-12-03F3
2013-11-28BBB- (Estable)2013-11-28BBB2013-11-28F3
2013-10-24BBB- (Estable)2013-10-24BBB2013-10-24F3
2013-08-30BBB- (Estable)2013-08-30BBB2013-08-30F3
2013-07-11BBB- (Estable)2013-07-11BBB2013-07-11F3
2013-05-28BBB- (Estable)2013-05-28BBB2013-05-28F3
2013-05-01BBB- (Estable)2013-05-01BBB2013-05-01F3
2013-03-25BBB- (Estable)2013-03-25BBB2013-03-25F3
2013-02-26BBB- (Estable)2013-02-26BBB2013-02-26F3
2012-08-01BB+ (Estable)2012-11-05BBB2012-11-05F3
2012-03-26BB+ (Estable)2012-09-14BB+2012-09-14B
2012-02-24BB+ (Estable)2012-08-01BB+2012-08-01B
2012-01-24BB+ (Estable)2012-03-26BB+2012-03-26B
2011-12-20BB+ (Estable)2012-02-24BB+2012-02-24B
2011-11-23BB+ (Estable)2012-01-24BB+2012-01-24B
2011-05-20BB+2011-12-20BB+2011-12-20B
2010-11-24BB+ (Positiva)2011-11-23BB+2011-11-23B
2009-12-03BB+ (Estable)2011-05-20BB+2011-05-20B
2009-10-27BB- (Positiva)2010-11-24BB+2010-11-24B
2007-12-12BB- (Estable)2009-12-03BB+2009-12-03B
2007-05-09BB- (Estable)2009-10-27BB2009-10-27B
2005-12-06BB- (Positiva)2007-12-12BB2007-12-12B
2005-01-13BB- (Estable)2007-05-09BB-2007-05-09B
2004-08-25B+ (Positiva)2005-12-06BB-2005-12-06B
2004-02-09B+ (Estable)2005-01-13BB-2005-01-13B
2003-09-25B (Positiva)2004-08-25B+2004-08-25B
2003-08-06B- (Positiva)2004-02-09B+2004-02-09B
2003-03-25B- (Negativa)2003-09-25B2003-09-25B
2002-02-05B (Estable)2003-08-06B-2003-08-06B
2001-08-02B (Negativa)2003-03-25B-2003-03-25B
2001-04-02B+ (Negativa)2002-02-05B2002-02-05B
2001-02-22BB- (Negativa)2001-08-02B-2001-08-02B
2000-09-21BB- (Estable)2001-04-02B2001-04-02B
2000-04-27BB-2001-02-22B+2001-02-22B
2000-04-10B+ (Positiva)2000-09-21BB2000-09-21B
1996-12-20B+2000-04-27BB2000-04-27B
1996-07-29BB- (Negativa)2000-04-10B
1995-10-26BB-1996-12-20B
1995-09-26BB-1996-07-29B
1994-08-10B1995-10-26B
Fitch: Calif. Largo Plazo

CalidadMoody'sS&PFitch
PrincipalAaaAAAAAA
Alto gradoAa1AA+AA+
Aa2AAAA
Aa3AA-AA-
Grado medio superiorA1A+A+
A2AA
A3A-A-
Grado medio inferiorBaa1BBB+BBB+
Baa2BBBBBB
Baa3BBB-BBB-
Grado de no inversión
especulativo
Ba1BB+BB+
Ba2BBBB
Ba3BB-BB-
Altamente especulativaB1B+B+
B2BB
B3B-B-
Riesgo sustancialCaa1CCC+CCC+
Caa2CCCCCC
Caa3CCC-CCC-
Extremadamente especulativaCaCCCC
C
A falta de pocas
perspectivas de recuperación
SDRD
ImpagoCDD
DD
DDD
Sin clasificarWRNR
CalidadMoodysS&PFitch
Alto gradoP-1A-1+F1+
Grado medio superiorP-1A-1F1
Grado medio inferiorP-2A-2F2
Grado de no inversión
especulativo
P-3A-3F3
Altamente especulativaBB
Extremadamente especulativaNPCC