Logo

Kazajistán  

Rating Moody's Kazajistán
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2017-07-26Baa3 (Estable)2017-07-26Baa3
2016-04-22Baa3 (Negativa)2016-04-22Baa3
2016-03-04Baa2 (En revisión)2016-03-04Baa2
2015-03-31Baa2 (Estable)2015-03-31Baa2
2013-08-16Baa2 (Positiva)2013-08-16Baa2
2010-04-05(Estable)2009-05-13Baa2
2009-05-12(Negativa)2002-09-19Baa1
2006-06-10Baa22002-01-14Ba1
2006-06-09(Estable)1999-06-25B1
2006-05-03(En revisión)
2004-07-13(Positiva)
2003-11-15(Estable)
2002-09-19Baa3
2001-06-18Ba2
1999-02-18B1
1996-11-11Ba3
Moody's: Calif. Largo Plazo
Rating S&P Kazajistán
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2017-09-08(Estable)2016-02-17BBB-2016-02-17A-32016-02-17A-3
2016-02-17BBB- (Negativa)2015-02-09BBB2011-11-07A-22010-12-23A-2
2015-02-09BBB (Negativa)2010-12-23BBB+2004-05-20A-3
2014-06-13(Negativa)
2011-11-07BBB+ (Estable)
2010-12-23BBB (Estable)
S&P: Calif. Largo Plazo
Rating Fitch Kazajistán
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2017-10-20BBB (Estable)2017-10-20BBB2017-10-20F2
2017-04-21BBB (Estable)2017-04-21BBB2017-04-21F2
2016-10-28BBB (Estable)2016-10-28BBB2016-10-28F2
2016-07-22BBB (Estable)2016-07-22BBB2016-07-22F2
2016-04-29BBB (Estable)2016-04-29BBB2016-04-29F2
2015-10-30BBB+ (Estable)2015-10-30A-2015-10-30F2
2015-05-01BBB+2015-05-01A-2015-05-01F2
2014-11-07BBB+ (Estable)2014-11-07A-2014-11-07F2
2014-10-08BBB+ (Estable)2014-10-08A-2014-10-08F2
2014-05-09BBB+ (Estable)2014-05-09A-2014-05-09F2
2013-11-14BBB+ (Estable)2013-11-14A-2013-11-14F2
2012-11-20BBB+ (Estable)2012-11-20A-2012-11-20F2
2011-11-21BBB2011-11-21BBB+2011-11-21F3
2010-12-20BBB- (Positiva)2010-12-20BBB2010-12-20F3
2009-12-16BBB- (Estable)2009-12-16BBB2009-12-16F3
2009-06-05BBB- (Negativa)2009-06-05BBB2009-06-05F3
2009-02-19BBB- (Negativa)2009-02-19BBB2009-02-19F3
2008-11-09BBB- (Negativa)2008-11-09BBB2008-11-09F3
2007-12-17BBB (Negativa)2007-12-17BBB+2007-12-17F3
2007-10-08BBB (Estable)2007-10-08BBB+2007-10-08F3
2006-12-21BBB (Positiva)2006-12-21BBB+2006-12-21F3
2005-12-20BBB (Estable)2005-12-20BBB+2005-12-20F3
2004-10-27BBB- (Estable)2004-10-27BBB2004-10-27F3
2003-11-19BB+ (Positiva)2003-11-19BBB-2003-11-19B
2002-10-11BB+ (Estable)2002-10-11BBB-2002-10-11B
2001-07-12BB (Estable)2001-07-12BB+2001-07-12B
2000-09-21BB- (Estable)2000-09-21BB2000-09-21B
2000-05-05BB-2000-05-05BB2000-05-05B
1999-02-15BB-1999-02-15BBB-1999-02-15B
1998-01-27BB1998-01-27BBB-1998-01-27B
1996-11-05BB-1996-11-05B
Fitch: Calif. Largo Plazo

CalidadMoody'sS&PFitch
PrincipalAaaAAAAAA
Alto gradoAa1AA+AA+
Aa2AAAA
Aa3AA-AA-
Grado medio superiorA1A+A+
A2AA
A3A-A-
Grado medio inferiorBaa1BBB+BBB+
Baa2BBBBBB
Baa3BBB-BBB-
Grado de no inversión
especulativo
Ba1BB+BB+
Ba2BBBB
Ba3BB-BB-
Altamente especulativaB1B+B+
B2BB
B3B-B-
Riesgo sustancialCaa1CCC+CCC+
Caa2CCCCCC
Caa3CCC-CCC-
Extremadamente especulativaCaCCCC
C
A falta de pocas
perspectivas de recuperación
SDRD
ImpagoCDD
DD
DDD
Sin clasificarWRNR
CalidadMoodysS&PFitch
Alto gradoP-1A-1+F1+
Grado medio superiorP-1A-1F1
Grado medio inferiorP-2A-2F2
Grado de no inversión
especulativo
P-3A-3F3
Altamente especulativaBB
Extremadamente especulativaNPCC