Logo

Filipinas  

Rating Moody's Filipinas
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2017-06-27Baa2 (Estable)2017-06-27Baa2
2014-12-11Baa2 (Estable)2014-12-11Baa2
2013-10-03Baa3 (Positiva)2013-10-03Baa3
2013-07-25(En revisión)2012-11-08(P)Ba1
2012-10-29Ba1 (Estable)2012-10-29Ba1
2012-05-29(Positiva)2011-06-15Ba2
2011-06-15Ba2 (Estable)2009-07-23Ba3
2011-01-06(Positiva)2005-02-16B1
2009-07-23Ba3 (Estable)2004-11-17Ba2
2008-01-24(Positiva)2004-01-27Ba2
2006-11-02(Estable)2003-11-25Baa3
2005-07-13(Negativa)1998-09-04Baa3
2005-02-16B1 (Estable)
2004-11-08(En revisión)
2004-01-27Ba2 (Negativa)
2003-11-25(En revisión)
2003-11-15(Negativa)
1997-05-18Ba1
1995-05-12Ba2
1993-07-01Ba3
Moody's: Calif. Largo Plazo
Rating S&P Filipinas
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2014-05-08BBB (Estable)2014-05-08BBB2014-05-08A-22014-05-08A-2
2013-05-02BBB- (Estable)2013-05-02BBB-2013-05-02A-32013-05-02A-3
2012-12-20(Positiva)2009-08-17BBB+1997-09-26B2009-08-17A-2
2012-07-04BB+ (Estable)2005-11-03BB+2005-01-17B
2011-12-16(Positiva)2005-01-17BB+
2010-11-12BB (Estable)
S&P: Calif. Largo Plazo
Rating Fitch Filipinas
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2017-12-10BBB (Estable)2017-12-10BBB2017-12-10F2
2017-03-29BBB- (Positiva)2017-03-29BBB-2017-03-29F3
2016-07-22BBB- (Positiva)2016-07-22BBB-2016-07-22F3
2016-04-08BBB- (Positiva)2016-04-08BBB2016-04-08F3
2015-09-24BBB- (Positiva)2015-09-24BBB2015-09-24F3
2015-03-17BBB-2015-03-17BBB2015-03-17F3
2014-03-25BBB- (Estable)2014-03-25BBB2014-03-25F3
2014-01-16BBB- (Estable)2014-01-16BBB2014-01-16F3
2013-03-27BBB- (Estable)2013-03-27BBB2013-03-27F3
2013-02-22BB+ (Estable)2013-02-22BBB-2013-02-22B
2012-06-19BB+ (Estable)2012-11-20BBB-2012-11-20B
2012-01-19BB+ (Estable)2012-06-19BBB-2012-06-19B
2012-01-04BB+ (Estable)2012-01-19BBB-2012-01-19B
2011-10-28BB+ (Estable)2012-01-04BBB-2012-01-04B
2011-07-31BB+ (Estable)2011-10-28BBB-2011-10-28B
2011-06-23BB+ (Estable)2011-07-31BBB-2011-07-31B
2006-02-13BB (Estable)2011-06-23BBB-2011-06-23B
2005-07-11BB (Negativa)2006-02-13BB+2006-02-13B
2005-05-26BB (Estable)2005-07-11BB+2005-07-11B
2004-12-07BB (Negativa)2005-05-26BB+2005-05-26B
2003-06-12BB (Estable)2004-12-07BB+2004-12-07B
2002-11-25BB+ (Negativa)2003-06-12BB+2003-06-12B
2001-03-15BB+ (Estable)2002-11-25BBB-2002-11-25B
2001-01-17BB+ (Negativa)2001-03-15BBB-2001-03-15B
2000-09-21BB+ (Estable)2001-01-17BBB2001-01-17B
1999-07-08BB+2000-09-21BBB2000-09-21B
1999-07-08BBB1999-07-08B
Fitch: Calif. Largo Plazo

CalidadMoody'sS&PFitch
PrincipalAaaAAAAAA
Alto gradoAa1AA+AA+
Aa2AAAA
Aa3AA-AA-
Grado medio superiorA1A+A+
A2AA
A3A-A-
Grado medio inferiorBaa1BBB+BBB+
Baa2BBBBBB
Baa3BBB-BBB-
Grado de no inversión
especulativo
Ba1BB+BB+
Ba2BBBB
Ba3BB-BB-
Altamente especulativaB1B+B+
B2BB
B3B-B-
Riesgo sustancialCaa1CCC+CCC+
Caa2CCCCCC
Caa3CCC-CCC-
Extremadamente especulativaCaCCCC
C
A falta de pocas
perspectivas de recuperación
SDRD
ImpagoCDD
DD
DDD
Sin clasificarWRNR
CalidadMoodysS&PFitch
Alto gradoP-1A-1+F1+
Grado medio superiorP-1A-1F1
Grado medio inferiorP-2A-2F2
Grado de no inversión
especulativo
P-3A-3F3
Altamente especulativaBB
Extremadamente especulativaNPCC