Logo

Cataluña  

Rating Moody's Cataluña
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2017-10-31Ba3 (Negativa)2016-05-26Ba32017-10-31(P)NP
2016-05-26Ba3 (Negativa)2014-02-27Ba22016-03-11(P)NP
2016-03-11Ba2 (En revisión)2012-10-22Ba32016-02-23(P)NP
2016-02-23Ba2 (Negativa)2012-10-04Ba12016-01-15(P)NP
2016-01-15Ba2 (Negativa)2012-05-17NP2015-10-23(P)NP
2015-10-23Ba2 (Estable)2012-02-15Baa32014-02-27(P)NP
2014-02-27Ba2 (Positiva)2011-10-19P-32013-12-12(P)NP
2013-12-12(Estable)2011-07-29Baa1
2012-10-22Ba3 (Negativa)2011-03-11P-2
2012-06-15(En revisión)2010-10-19A2
2012-05-17Ba1 (Negativa)2010-07-14P-1
2012-02-15Baa32009-12-17A1
2012-01-12(En revisión)2009-07-31Aa3
2011-10-19Baa22009-03-09Aa2
2011-07-29Baa12007-12-11Aa2
2011-03-11A32006-12-15Aa2
2010-10-19A22001-12-18Aa3
2009-12-17A1 (Negativa)1994-06-27A1
2009-07-31Aa3 (Estable)1992-01-30Aa2
2008-11-27(Negativa)
2006-12-15Aa2
2004-11-16Aa3
2003-11-15(Estable)
Moody's: Calif. Largo Plazo
Rating S&P Cataluña
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2016-03-18B+ (Negativa)2016-03-18B+2012-08-31B2012-08-31B
2015-10-09BB- (Negativa)2015-10-09BB-
2014-05-30(Estable)2012-08-31BB
2012-08-31BB
S&P: Calif. Largo Plazo
Rating Fitch Cataluña
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2017-12-22BB (Negativa)2017-12-22B
2017-10-05BB (Negativa)2017-10-05B
2017-07-07BB (Negativa)2017-07-07B
2017-01-13BB (Negativa)2017-01-13B
2016-07-15BB (Negativa)2016-07-15B
2016-02-12BB (Negativa)2016-02-12B
2015-11-12BB2015-11-12B
2015-07-17BBB-2015-07-17F3
2015-01-23BBB-2015-01-23F3
2014-09-29BBB- (Negativa)2014-09-29F3
2014-07-25BBB- (Estable)2014-07-25F3
2014-02-14BBB- (Estable)2014-02-14F3
Fitch: Calif. Largo Plazo

CalidadMoody'sS&PFitch
PrincipalAaaAAAAAA
Alto gradoAa1AA+AA+
Aa2AAAA
Aa3AA-AA-
Grado medio superiorA1A+A+
A2AA
A3A-A-
Grado medio inferiorBaa1BBB+BBB+
Baa2BBBBBB
Baa3BBB-BBB-
Grado de no inversión
especulativo
Ba1BB+BB+
Ba2BBBB
Ba3BB-BB-
Altamente especulativaB1B+B+
B2BB
B3B-B-
Riesgo sustancialCaa1CCC+CCC+
Caa2CCCCCC
Caa3CCC-CCC-
Extremadamente especulativaCaCCCC
C
A falta de pocas
perspectivas de recuperación
SDRD
ImpagoCDD
DD
DDD
Sin clasificarWRNR
CalidadMoodysS&PFitch
Alto gradoP-1A-1+F1+
Grado medio superiorP-1A-1F1
Grado medio inferiorP-2A-2F2
Grado de no inversión
especulativo
P-3A-3F3
Altamente especulativaBB
Extremadamente especulativaNPCC