Logo

Reino Unido  

Reino Unido: EPA femenino 2017
 Paro mujeres menores de 25Paro mujeres mayores de 25Paro mujeres menores de 20 añosParo mujeres entre 20 y 24Paro mujeres entre 25 y 54
< EPA femenino 2016
Junio 201710,0%
3,2%
16,4%
7,3%
3,4%
Marzo 201710,1%
3,4%
16,9%
7,2%
3,6%
Diciembre 20169,7%
3,5%
16,2%
6,7%
3,7%
Septiembre 201611,7%
3,7%
17,9%
9,1%
3,9%
Reino Unido: EPA femenino 2017