Logo

Kuwait  

Rating Moody's Kuwait
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2017-05-26Aa2 (Estable)2017-05-26Aa2
2016-05-14Aa2 (Negativa)2016-05-14Aa2
2016-03-04Aa2 (En revisión)2016-03-04Aa2
2014-03-14Aa2 (Estable)2014-03-14Aa2
2010-08-05(Estable)2009-06-09Aa2
2009-06-09Aa2 (Negativa)2007-07-25Aa2
2009-03-19(En revisión)2006-10-04Aa3
2007-07-25Aa22002-05-15A2
2006-10-04Aa3 (Estable)1999-01-21Baa1
2006-09-07(En revisión)
2006-02-15(Positiva)
2003-11-15(Estable)
2002-05-15A2
1996-01-29Baa1
Moody's: Calif. Largo Plazo
Rating S&P Kuwait
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2011-07-20AA (Estable)2011-07-20AA2002-04-04A-1+1997-10-23A-1+
S&P: Calif. Largo Plazo
Rating Fitch Kuwait
Calif. Largo PlazoCalif. Corto Plazo
Moneda ExtranjeraMoneda LocalMoneda ExtranjeraMoneda Local
FechaCalif. (Perspectiva)FechaCalif.FechaCalif.FechaCalif.
2017-10-23AA (Estable)2017-10-23AA2017-10-23F1+
2016-11-09AA (Estable)2016-11-09AA2016-11-09F1+
2016-07-22AA (Estable)2016-07-22AA2016-07-22F1+
2015-12-04AA (Estable)2015-12-04AA2015-12-04F1+
2015-06-19AA2015-06-19AA2015-06-19F1+
2014-12-19AA2014-12-19AA2014-12-19F1+
2014-06-20AA (Estable)2014-06-20AA2014-06-20F1+
2013-12-20AA (Estable)2013-12-20AA2013-12-20F1+
2013-07-10AA (Estable)2013-07-10AA2013-07-10F1+
2012-07-24AA (Estable)2012-07-24AA2012-07-24F1+
2011-07-25AA (Estable)2011-07-25AA2011-07-25F1+
2008-09-04AA (Estable)2008-09-04AA2008-09-04F1+
2002-06-10AA- (Estable)2002-06-10AA2002-06-10F1+
2001-08-24A+ (Positiva)2001-08-24AA2001-08-24F1
2001-06-12A+ (Positiva)2001-06-12F1
2000-09-21A (Positiva)2000-09-21F1
1995-12-20A1995-12-20F1
Fitch: Calif. Largo Plazo

CalidadMoody'sS&PFitch
PrincipalAaaAAAAAA
Alto gradoAa1AA+AA+
Aa2AAAA
Aa3AA-AA-
Grado medio superiorA1A+A+
A2AA
A3A-A-
Grado medio inferiorBaa1BBB+BBB+
Baa2BBBBBB
Baa3BBB-BBB-
Grado de no inversión
especulativo
Ba1BB+BB+
Ba2BBBB
Ba3BB-BB-
Altamente especulativaB1B+B+
B2BB
B3B-B-
Riesgo sustancialCaa1CCC+CCC+
Caa2CCCCCC
Caa3CCC-CCC-
Extremadamente especulativaCaCCCC
C
A falta de pocas
perspectivas de recuperación
SDRD
ImpagoCDD
DD
DDD
Sin clasificarWRNR
CalidadMoodysS&PFitch
Alto gradoP-1A-1+F1+
Grado medio superiorP-1A-1F1
Grado medio inferiorP-2A-2F2
Grado de no inversión
especulativo
P-3A-3F3
Altamente especulativaBB
Extremadamente especulativaNPCC