Logo

Reino Unido  

Reino Unido: EPA masculino 2017
 Paro hombres menores de 25Paro hombres mayores de 25Paro hombre menores de 20 añosParo hombres entre 20 y 24Paro hombres entre 25 y 54
< EPA masculino 2016
Junio 201713,0%
3,2%
21,9%
9,7%
3,1%
Marzo 201713,6%
3,5%
21,3%
10,5%
3,4%
Diciembre 201614,3%
3,3%
24,6%
10,1%
3,3%
Septiembre 201616,0%
3,4%
25,5%
12,2%
3,4%
Reino Unido: EPA masculino 2017