Logo

Reino Unido  

Reino Unido: EPA masculino 2016
 Paro hombres menores de 25Paro hombres mayores de 25Paro hombre menores de 20 añosParo hombres entre 20 y 24Paro hombres entre 25 y 54
< EPA masculino 2015
Junio 201614,6%
3,5%
22,1%
11,8%
3,4%
Marzo 201614,0%
3,8%
21,5%
11,1%
3,7%
Diciembre 201514,2%
3,6%
23,8%
10,2%
3,6%
Septiembre 201516,4%
3,8%
27,2%
12,0%
3,9%
Reino Unido: EPA masculino 2016