Logo

Reino Unido  

Reino Unido: EPA femenino 2016
 Paro mujeres menores de 25Paro mujeres mayores de 25Paro mujeres menores de 20 añosParo mujeres entre 20 y 24Paro mujeres entre 25 y 54
< EPA femenino 2015
Junio 201611,1%
3,7%
18,2%
8,1%
3,9%
Marzo 201611,8%
3,8%
18,1%
9,1%
3,9%
Diciembre 201511,9%
3,6%
19,6%
8,4%
3,9%
Septiembre 201513,8%
3,9%
21,2%
10,3%
4,2%
Reino Unido: EPA femenino 2016