Logo

Reino Unido  

Reino Unido: EPA femenino 2016
 Paro mujeres menores de 25Paro mujeres mayores de 25Paro mujeres menores de 20 añosParo mujeres entre 20 y 24Paro mujeres entre 25 y 54
< EPA femenino 2015
Diciembre 20169,7%
3,5%
16,2%
6,7%
3,7%
Septiembre 201611,7%
3,7%
17,9%
9,0%
3,9%
Junio 201611,1%
3,7%
18,2%
8,1%
3,9%
Marzo 201611,8%
3,8%
18,1%
9,1%
3,9%
Reino Unido: EPA femenino 2016